Sång om ingenting- Choro de nada

musik: Edouardo Souto Neto           svensk text: Madeleine Östlund En klocka slår, hon är åttaen bildörr stängs, någon skrattarhan vandrar planlöst i stadenpå dessa välkända gator Nu visslar någon en visatrafiken brusar på avståndhon öppnar fönstret mot gårdenoch känner vindarnas värme En trave böcker på bordeten bård av blommor på dukennär blir det mening […]

Read More